Syfon x Traffic

Couple of years ago we were asked by Traffic Design to take part in the Re:Design project which involved cooperation with the owners of small craftsman workshops in Gdynia for the purpose of revitalizing their shop fronts by designers. Revitalization included implementing a new brand/look, producing typography elements, cleaning and painting the façade. After the first project we made for Traffic, we became friends and made two more revitalizations in the following years.

The project was interesting not only as a design challenge but also gave us a chance to meet some fantastic people, designers, craftsmen and their neighbors. Below is the project for Słoneczny (Sunny) Milk Bar in Gdynia and a promo video of the entire Traffic Design Biennale the revitalisation of the Milka Bar was a part of. Team involved: Filip Tofil, Urszula Tofil, Jacek Wielebski (Traffic), Tomasz Kędzierski (author of furrier shop window)

Dzisiaj, jak nigdy dotąd, projektowanie przesiąknięte jest humanizmem i zmierza ku egalitaryzmowi. Design, odchodząc od eli-tarnych koncepcji estetycznych, przestaje kojarzyć się z luksusem i snobizmem. Zaczyna otwierać się na ludzi i ich problemy. Dziś dojrzewa podejście - oparte na zasadzie open source, wspierane przez globalny Internet i ciągłą demokratyzację technologii. Ewolucja projektowania - z „formy podążającej za funkcją” do „projektowania jako narzędzia do rozwiązywania problemów”.

Syfon Studio website uses cookies to improve your user experience. We have updated our cookie policy to reflect changes in the law on cookies and tracking technologies used on websites. Agree to our user of cookies by clicking:

Accept