Sheffield Doc Fest

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów to instytucja zwierzchnia dla polskich muzeów. W kwestii przystosowania strony do realiów z 2017 roku Instytut nie nadążał za stronami muzeów. Brakowało responsywności, strona była przeładowana informacjami i po prostu się zestarzała.

Instytut postanowił dać nam pełną swobodę działania przy budowie strony. W kwestiach projektowych postawiliśmy na mocną i czytelną typografię oraz spójność designu i kolorystyki z zastanym logo. Od strony technicznej serwis jest w pełni responsywny szyty na miarę.

Syfon Studio website uses cookies to improve your user experience. We have updated our cookie policy to reflect changes in the law on cookies and tracking technologies used on websites. Agree to our user of cookies by clicking:

Accept