SAWAWA

Dzisiaj, jak nigdy dotąd, projektowanie przesiąknięte jest humanizmem i zmierza ku egalitaryzmowi. Design, odchodząc od eli-tarnych koncepcji estetycznych, przestaje kojarzyć się z luksusem i snobizmem. Zaczyna otwierać się na ludzi i ich problemy. Dziś dojrzewa podejście - oparte na zasadzie open source, wspierane przez globalny Internet i ciągłą demokratyzację technologii. Ewolucja projektowania - z „formy podążającej za funkcją” do „projektowania jako narzędzia do rozwiązywania problemów”.

Dzisiaj, jak nigdy dotąd, projektowanie przesiąknięte jest humanizmem i zmierza ku egalitaryzmowi. Design, odchodząc od eli-tarnych koncepcji estetycznych, przestaje kojarzyć się z luksusem i snobizmem. Zaczyna otwierać się na ludzi i ich problemy. Dziś dojrzewa podejście - oparte na zasadzie open source, wspierane przez globalny Internet i ciągłą demokratyzację technologii. Ewolucja projektowania - z „formy podążającej za funkcją” do „projektowania jako narzędzia do rozwiązywania problemów”.

Syfon Studio website uses cookies to improve your user experience. We have updated our cookie policy to reflect changes in the law on cookies and tracking technologies used on websites. Agree to our user of cookies by clicking:

Accept