Biennale Warszawa

Na początku 2016 roku zakwalifikowaliśmy się do finału konkursu organizowanego przez Urząd Miasta Łodzi na logotyp International EXPO 2022 Łódź Polska. O wyborze zwycięskiego logo decydowali internauci. Z finałowej trójki to właśnie nasz projekt zyskał najwięcej głosów. <br> Nasza praca przy EXPO 2022 to nie tylko logo. Opracowaliśmy m.in. księgę znaku oraz wielotomowe publikacje aplikacyjne.

Łódź podobnie, jak największe europejskie stolice charakteryzuje się regularną zabudową olbrzymich kwartałów centrum miasta. To pozostałość po dziele wielkich twórców Łodzi przemysłowej. Chcieliśmy podkreślić ten aspekt. Dlatego w naszej propozycji litery E X P O rozmieszczone są na regularnej siatce. Styl i zróżnicowanie liter koresponduje z różnorodnością architektury łódzkiego centrum. Kształty liter można odszukać w okolicach Placu Wolności, który jest jednym z najwżniejszych miejsc łódzkiego centrum.

Syfon Studio website uses cookies to improve your user experience. We have updated our cookie policy to reflect changes in the law on cookies and tracking technologies used on websites. Agree to our user of cookies by clicking:

Accept