Anty Poltawski

Projekt Anty Poltawski to próba opracowania współcześnie kroju powstałego w latach 20-tych XX wieku, Antykwy Półtawskiego. Antykwa była swoistą manifestacją odradzającej się polskiej państwowości, wyzwanie projektowe, jakie postawił sobie za cel Adam Półtawski polegało na stworzeniu liter, które pozwalają na taki zapis języka polskiego, który karcie książki pozwoli na zachowanie tzw. szarości tekstu, a więc jednorodnej struktury kolejnych wierszy bez dziur pomiędzy literami. W tym celu literom zostały nadane bardziej obłe, zaokrąglone formy oraz zadbano o zbitki literowe charakterystyczne dla polskiego języka.

Projekt Adama Póltawskiego

Antykwa Półtawskiego to dwuelementowa antykwa zaprojektowana w latach 1923-1928 przez polskiego grafika i typografa Adama Półtawskiego. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce krojów pism, bywa nazywana „polskim krojem narodowym”. Korzystający z tradycji pism szeryfowych, nawiązujący do francuskich antykwowych krój pisma wyróżnia się miękkimi przejściami, rozszrzonymi zwieńczeniami oraz stosunkowo dużym kontrastem z mocno zarysowanymi pionami. Charakteru krojowi pisma dodają zaokrąglone litery, jak w, y, k oraz charakterystyczne g.

Syfon Studio website uses cookies to improve your user experience. We have updated our cookie policy to reflect changes in the law on cookies and tracking technologies used on websites. Agree to our user of cookies by clicking:

Accept